Carinski magacin

U okviru firme nalazi se carinski magacin u kojem je omogućen smeštaj svih vrsta strane i domaće robe  Carinski magacin nalazi se u blizini autoputa i ima obezbeđen kamionski prilaz. Poseduje svu ostalu opremu i mehаnizaciju potrebnu za manipulaciju robom. 

Carinsko skladište nalazi se pod video nadzorom i fizičkim obezbeđenjem 24h.

www.arambasatransport.rs